Sökning: "Konst identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Konst identitet.

 1. 1. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

  Författare :Andrea Kollnitz; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Barbro Schaffer; Marta Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER

 2. 2. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap : Representation av nationell identitet

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER

 3. 3. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap : Representation av nationell identitet (andra utgåvan)

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER

 4. 4. Journal - rekonstruktion av kropp och minne

  Författare :Jenny Wiklund; Katja Grillner; Daniel Koch; Staffan Henriksson; Eddie Weitzberg; Anders Magnusson; Jan Kaila; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; arkitektur; konst; medicin; medicinsk teknik; konstnärlig forskning; kropp; minne; spatial-estetisk poetik; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Projektet har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, och curator Jan Åman.Projektet har utvecklats skulpturalt vid Kungl. Konsthögskolan. LÄS MER

 5. 5. Jag och mitt fanskap : vad musik kan betyda för människor

  Författare :Eva Kjellander; Boel Lindberg; Petter Dyndahl; Johan Söderman; Christer Bouij; Even Ruud; Eva Kjellander Hellqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fan; fandom; identity; popular music; grounded theory; subcultural capital; experiences; learning; meaning; authenticity; Musikvetenskap; Musicology; Fan; Fandom; Identity; Popular music; Grounded theory; Subcultural capital; Experiences; Learning; Meaning; Authenticity.; Fans; Fanskap; Identitet; Socialisering; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This dissertation aims to find further understanding of how people with special interest in a certain artist utilise music and the fact that they are fans in their everyday lives. I have opted to study two fans included in each group selected for this study: Kiss, Status Quo and Lasse Stefanz, one male and one female fan belonging to each respective group. LÄS MER