Sökning: "Kommunalförbund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Kommunalförbund.

 1. 1. Kommunalförbund och demokrati : En studie av kommunikationsprocessen i kommunalförbund

  Författare :Lars-Erik Klason; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunernas roll i den offentliga sektorn

  Författare :Richard Murray; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kommuner; Kommunalförbund; Kommunalförvaltning; Lokalförvaltning; Statshushållning; Statsbudget; Nationalbudget; Bruttonationalprodukt; BNP; Statsskuld;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

  Författare :Markus Gossas; Stig Montin; Erik Westholm; Anders Lidström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER