Sökning: "Koalitionsregeringar"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Koalitionsregeringar.

  1. 1. Surplus majority government : A comparative study of Italy and Finland

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ann-Cathrine Jungar; Uppsala universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Majoritetsstyre; Politik; Finland; Italien; Koalitionsregeringar; Samlingsregeringar; 1990-talet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science; Political science; Coalition theory; governmental behaviour; parliamentarism; political parties; Italian politics; Finnish politics; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis investigates why surplus majority government forms. The study focuses on two political systems, Finland and Italy, where oversized cabinets have been the most frequent type of government during the post-war period. The explanatory scope of two groups of theories is tested on two cases of surplus majority government, i.e. LÄS MER