Sökning: "Knut-erland Berglund"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Knut-erland Berglund.

 1. 1. Svenska storföretags Corporate Social Responsibility - retorik : En studie av det kommunicerade företagsansvaret

  Detta är en avhandling från Uppsala : Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Knut-Erland Berglund; Peter Hedberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svenska storföretags Corporate Social Responsibility-retorik : En studie av det kommunicerade företagsansvaret

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universitet Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Knut-Erland Berglund; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER