Sökning: "Knut Sveri"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Knut Sveri.

  1. 1. Kriminalitet og alder

    Författare :Knut Sveri; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kriminologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER