Sökning: "Knowledge Transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 538 avhandlingar innehållade orden Knowledge Transfer.

 1. 1. Standardized Knowledge Transfer : A study of Project-Based Organizations in the Construction and IT Sectors

  Författare :Irene Martinsson; Marianne Nilson; Anders Söderholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; standardization; knowledge formation; knowledge transfer; project management; knowledge management; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Standardized knowledge transfer in project-based organizations is analyzed. The empirical material considered comes from 11 recurring projects from two sectors: the construction sector and the IT sector. LÄS MER

 2. 2. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Swift transition and knowledge cycling : A study of knowledge transfer in technical consulting

  Författare :Svjetlana Pantic-Dragisic; Jonas Söderlund; Cecilia Enberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional service firm; technical consulting firm; technical consultants; mobile engineers; knowledge transfer; mobility; swift transition; knowledge cycling; formal training;

  Sammanfattning : The prominent shifts towards greater flexibility in work arrangements as well as in organizational forms have had profound effects on the labor market for engineers, and given rise to the technical consulting industry. The technical consulting firm is becoming increasingly important in many technology-based industries, as a growing number of technology-based firms rely on technical consulting firms to produce their outputs. LÄS MER

 4. 4. Unpacking the Flow : Knowledge Transfer in MNCs

  Författare :Magnus Persson; Mats Forsgren; Ulf Andersson; Ram Mudambi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Knowledge transfer; Innovation; Multinational corporations; Technology; Subsidiary; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Multinational corporations (MNCs) are increasingly competing on their ability to utilise knowledge sourced from various parts of the world. In order to draw full advantage of a multinational presence, harnessing the potential of peripheral knowledge assets is a main strategic imperative. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Dissemination in Multinational Corporations

  Författare :Dan Paulin; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; obstacles; knowledge sharing; influencing factors; inhibitors; knowledge transfer; MNCs; product realization; facilitators; Knowledge dissemination;

  Sammanfattning : Today’s globalization trend in industry is of major importance for world economy. One effect of the globalization trend is that international companies are exposed to a broadened knowledge base. A major competitive advantage for a multinational corporation (MNC) is its ability to utilize knowledge that is situated at the different locations. LÄS MER