Sökning: "Kliniska riktlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Kliniska riktlinjer.

 1. 1. Sjuksköterskors kliniska beslutsfattande med fokus på perifera venkatetrar (PVK)

  Författare :Maria Eiman Johansson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripheral catheterization; decision making; clinical judgement; clinical reasoning; practice guidelines; guideline adherence; content analysis; interviews; observations;

  Sammanfattning : För att kunna ge vård av säker och god kvalitet krävs att sjuksköterskor har kunskap inom många områden, eftersom de har ansvar för såväl bedömning, planering och genomförande, som utvärdering och dokumentation av omvårdnadsarbetet. Ett av flera ansvarsområden för sjuksköterskor i deras dagliga arbete är beslutsfattande om insättning och skötsel av perifera venkatetrar (PVK). LÄS MER

 2. 2. Strengthening lifestyle interventions in primary health care : the challenge of change and implementation of guidelines in clinical practice

  Författare :Therese Kardakis; Helene Johansson; Lars Weinehall; Lars Jerden; Monica Nyström; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health orientation; health promotion; prevention; primary health care; readiness for change; lifestyles; clinical practice guidelines; implementation; guideline development; tobacco use; alcohol use; unhealthy eating habits; physical activity; organizational support; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Lifestyle habits like tobacco use, hazardous use of alcohol, unhealthy eating habits and insufficient physical activity are risk factors for developing non-communicable diseases, which are the leading, global causes of death. Furthermore, ill health and chronic diseases are costly and put an increased burden on societies and health systems. LÄS MER

 3. 3. Clinical and Biochemical Aspects of the Emergency Management of Traumatic Brain Injury

  Författare :Tomas Vedin; Helsingborg Kliniska Vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic Brain Injury; protein Subunit S100 beta; Guidelines as Topic; venous; urine;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning(Summary in Swedish)Hjärnskada som orsakas av olyckor är en vanlig orsak till både handikapp och död bland vuxna. För 30 år sedan var majoriteten av de som drabbades yngre eller väldigt gamla. LÄS MER

 4. 4. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  Författare :Margareta Troein; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Scientific evidence of the causal relationship between high blood cholesterol and risk for coronary heart disease prompted extensive professional and public interest in practical application in the 1980's. Among other things, national guidelines for lipid lowering were published in Sweden in 1988. Mass media covered the topic extensively. LÄS MER

 5. 5. Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting

  Författare :Rut Öien; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; General practice; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; muscle system; Skeleton; diameter product; grid tracing; digital planimetry; ulcer size; pain relief; vasculitis; rheumatoid arthritis; cost analysis; healing rate; pinch grafting; aetiology; prevalence; Leg ulcer; primary care;

  Sammanfattning : Wound management in primary and community care was investigated throughout a period of 12 years within a well-defined population in one county in Southern Sweden. The estimated prevalence of chronic leg and foot ulcers was 0.19% in 1998 and the mean prevalence was 0.20% during the years 1994-1998. LÄS MER