Sökning: "Kjell-Åke Engdahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kjell-Åke Engdahl.

  1. 1. Deuterium isotope effects and the mechanism for a two-proton transfer from nitrogen to oxygen and oxygen to oxygen : rates and equilibria studied by microcalorimetry

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kjell-Åke Engdahl; Uppsala universitet.; [1982]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER