Sökning: "Kitugi Samwel Nungu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kitugi Samwel Nungu.

  1. 1. Trochanteric fractures : epidemiologic, operative treatment and preoperative antibiotic prophylaxis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kitugi Samwel Nungu; Uppsala universitet.; [1994]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER