Sökning: "Kina Hammarlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kina Hammarlund.

  1. 1. Riskfyllda möten : en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande

    Författare :Kina Hammarlund; Maria Nyström; Ingela Lundgren; Eva Nissen; Växjö universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; existential issues; focusgroups; gender perspective; hermeneutic; lifeworld; patient perspective; sexual risk-taking; sexually transmitted infections; teenagers; young people; Caring sciences; Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin;

    Sammanfattning : The overall aim of the present thesis is to contribute to the knowledge in young people´s experiences, thoughts and norms regarding sexually transmitted infections (STI) and sexual risk-taking. The specific aims are two-fold. LÄS MER