Sökning: "Kilian Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kilian Larsson.

  1. 1. Stark effect for a linear rigid polar rotator treated by means of a general phase-integral method

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kilian Larsson; Uppsala universitet.; [1987]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER