Sökning: "Kerstin Nordin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kerstin Nordin.

 1. 1. Att sätta barn på kartan : barnkartor i GIS – för information om barns utemiljö

  Författare :Kerstin Nordin; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Utemiljön utgör en viktig del i många barns liv och FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn rätt att höras i frågor som rör dem. Men ett flertal studier visar att det trots ett uttalat intresse hos många politiker och planerare är svårt att få frågor som berör barns utemiljö beaktade i kommunal, fysisk planering. LÄS MER

 2. 2. Human leukocyte antigen in sickness and in health : Ankylosing spondylitis and HLA in Sweden

  Författare :Jessika Nordin; Kerstin Lindblad-Toh; Jennifer Meadows; Matthew Webster; Alison Meynert; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disease genetics; Ankylosing spondylitis; HLA typing; Imputation; Inference; Sex-stratified; HLA-B*27 independent; Association tests; Functional validation; Bioinformatics; Bioinformatik; Molekylär genetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : The human leukocyte antigen (HLA) plays a major role in keeping us healthy, but some of the HLA alleles can contribute to disease susceptibility. One example is HLA-B*27, which confers increased susceptibility of ankylosing spondylitis and represents one of the strongest genetic associations found in any common human disease. LÄS MER