Sökning: "Kerstin Karlsdotter Lyckman"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kerstin Karlsdotter Lyckman.

 1. 1. Linoljefärg förr och nu

  Författare :Kerstin Karlsdotter Lyckman; KTH; []
  Nyckelord :linseed oil; ppaint; archtectural conservation; restoration; zinc white; lead white; titanium white;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering

  Författare :Kerstin Karlsdotter Lyckman; Johan Mårtelius; Inger Marie Egenberg; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical cultures; Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER