Sökning: "Kerstin Bergöö"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kerstin Bergöö.

 1. 1. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Bergöö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; basic skills social literacies; compulsary school; content; democratic education; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; mother tongue subjects; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; subject didactics; teacher education;

  Sammanfattning : Which Swedish? Swedish as a school subject, from the perspective of teacher training describes how a group of future teachers of years 1 to 7 of the compulsory school relates to various concepts of the subject Swedish through three courses delivered at the School of Education. The study has the aim of firstly analyzing the students’ construction of the subject of Swedish as taught in school, and secondly to analyse teacher education in Swedish from an institutional point of view. LÄS MER

 2. 2. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Kerstin Bergöö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; subject didactics; democratic education; basic skills social literacies; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; mother tongue subjects; didaktik;

  Sammanfattning : Which Swedish? Swedish as a school subject, from the perspective of teacher training describes how a group of future teachers of years 1 to 7 of the compulsory school relates to various concepts of the subject Swedish through three courses delivered at the School of Education. The study has the aim of analyzing the students' construction of the subject of Swedish as taught in school, and to analyse teacher education in Swedish from an institutional point of view. LÄS MER

 3. 3. Vilket svenskämne? : grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Kerstin Bergöö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Which Swedish? Swedish as a school subject, from the perspective of teacher training describes how a group of future teachers of years 1 to 7 of the compulsory school relates to various concepts of the subject Swedish through three courses delivered at the School of Education. The study has the aim of firstly analyzing the students’ construction of the subject of Swedish as taught in school, and secondly to analyse teacher education in Swedish from an institutional point of view. LÄS MER