Sökning: "Keramiska material och pulver"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Keramiska material och pulver.

  1. 1. Strontium Titanate-based Anodes for Solid Oxide Fuel Cells

    Författare :Peter Blennow Tullmar; Centrum för analys och syntes; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; fasjämvikt; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; Condensed matter:stucture; thermal and mechanical properties; crystallography; infiltration; surfactant; ceria; Gd-doped ceria; redox stability; SOFC; ceramic anode; XRD; XANES; electrochemical impedance spectroscopy; defect chemistry; Nb-doped SrTiO3; electron microscopy; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Electrochemistry; Elektrokemi; Energy research; Energiforskning; Composite materials; Kompositmaterial; Ceramic materials and powders; Keramiska material och pulver;

    Sammanfattning : The purpose for this work has been to develop new robust fuel electrodes for solid oxide fuel cells (SOFC). The aim was to find suitable ceramic materials or composites with promising properties for the use as SOFC anodes. LÄS MER