Sökning: "Kenneth"

Visar resultat 1 - 5 av 253 avhandlingar innehållade ordet Kenneth.

 1. 1. Vems är historien? : Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige

  Författare :Kenneth Nordgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The need for a dialogue : on the counseling needs of presumptive adult learners in higher education

  Författare :Kenneth Abrahamsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779 - aktionerna mot landshövdingarna och Göta hovrätt

  Författare :Kenneth Awebro; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pelvic pain in pregnancy : Studies on symphyseal distension, serum relaxin levels and the influence of living conditions

  Författare :Kenneth Björklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Pelvic pain; pregnancy; symphyseal distension; relaxin; living conditions; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and women s diseases; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Symphyseal width was assessed in 15 non-pregnant females using radiography and ultrasonography. Regression equation: y = 0.98x + 0.30 (mm), r2 = 0. LÄS MER

 5. 5. The use of NIR spectroscopy to analyse and characterise oil spills

  Författare :Kenneth Bundy; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER