Sökning: "Ken Jatta"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ken Jatta.

  1. 1. Inflammation in atherosclerosis

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Ken Jatta; Örebro universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; chemokine; cytokine; inflammation; Lipopolysacchride; Carotid lesion; interleukin; viperin Cig5; smooth muscle cells; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiovascular medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiovaskulär medicin; MEDICINE; MEDICIN; Biomedicin; Biomedicine;

    Sammanfattning : Consequences of atherosclerosis may result in a number of diseases of the cardiovascular system that represent serious health problems and major causes of morbidity and mortality worldwide. Although it is initially considered as disease of fibro-lipid and thrombus deposition in the arterial wall, it also involves an ongoing inflammatory response. LÄS MER