Sökning: "Katrin Boschkova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katrin Boschkova.

  1. 1. Adsorption and frictional properties of surfactant assemblies at surfaces

    Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

    Författare :Katrin Boschkova; KTH.; [2002]
    Nyckelord :lubrication; friction; adsorption; surfactants; shear-induced-structures SIS ;

    Sammanfattning : .... LÄS MER