Sökning: "Katja Ketola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katja Ketola.

  1. 1. I mötet mellan projekt och process. Om samverkan

    Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Urban design and planning, Chalmers University of Technology

    Författare :Katja Ketola; Blekinge Tekniska Högskola.; [2000]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Navestad; kommunikativ planering; governance; samverkan;

    Sammanfattning : This thesis for the degree of Licentiate of Architecture is an inquiry into the possibilities and obstacles for a communicative planning practice in the regeneration of neighbourhoods. Focusing on the planning process it discusses the commonly used concept of collaboration and trust as a prerequisite of collaboration. LÄS MER