Sökning: "Katharina Wesolowski"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katharina Wesolowski.

  1. 1. Maybe Baby? Reproductive Behaviour, Fertility Intentions, and Family Policies in Post-communist Countries, with a Special Focus on Ukraine

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Katharina Wesolowski; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Family policies; Family planning; Environmental pollution; Fertility rates; Fertility intentions; Contraceptive methods; Ukraine; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : This thesis studies different aspects of reproductive behaviour on the international, national, and local levels in post-communist countries. The main focus is Ukraine, where fertility rates are very low and the population is in severe decline. LÄS MER