Sökning: "Kateketik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Kateketik.

  1. 1. Dissertatio theologica sistens primas theologiæ catecheticæ lineas; quam ex speciali sacræ regiæ majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. ... Jon. Ulr. Almquist ... et Carol. Eric. Öhrströmer Roslagi in audit. cons. eccles. d. X Dec. MDCCCVI. H. A. M. S

    Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

    Författare :Jonas Ulrik Almquist; Karl Erik Öhrströmer; Jonas Ulrik Almquist; [1806]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kateketik; Cathechetics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER