Sökning: "Katarina Sofia Persson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Sofia Persson.

  1. 1. Deformation zones in models and nature

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Katarina Sofia Persson; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; mineralogi; petrologi och tektonik; Mineral Chemistry; Petrology and Tectonics;

    Sammanfattning : Field studies encounter several complicating factors not studied in the models. Examples are oblique convergence, heterogeneous materials and thermal softening by intruding magmas. LÄS MER