Sökning: "Katarina Leppänen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Katarina Leppänen.

 1. 1. Rethinking civilisation in a European feminist context: History, nature, women in Elin Wägner's Väckarklocka

  Författare :Katarina Leppänen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elin Wägner; Rosa Mayreder; Mathilde Vaerting; Women s Organisation for World Order; Johann Jakob Bachofen; feminism; matriarchy; feminist essentialism; anti-essentialism; 1920s; 1930s; critique of civilisation; ecological feminism; ecofeminism; nature; culture;

  Sammanfattning : Will be submitted later.... LÄS MER

 2. 2. Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier

  Författare :Anna Bohlin; Annelie Bränström Öhman; Lena Eskilsson; Katarina Leppänen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; allegory; irony; bio-power; Selma Lagerlöf; Mathilde Vaerting; Rosa Mayreder; Fogelstadgruppen; feminist theories; Klara Johanson; eugenics; voice; lin Wägner; women’s movement; Tidevarvet; corporeality; identity politics; Ellen Key; feminist essentialism; Elin Wägner; Selma Lagerlöf; Ellen Key; Tidevarvet; identitetspolitik; Fogelstadgruppen; ironi; röst; Mathilde Vaerting; feministisk teori kvinnorörelsen; särart; bio-makt; hygienism; Rosa Mayreder; Klara Johanson; kroppslighet; allegori; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the voice in Elin Wägner’s novel Silverforsen (1924), Selma Lagerlöf’s Löwensköld trilogy (1925–1928) and Klara Johanson’s causeries in the feminist weekly newspaper Tidevarvet 1923–1924, in relation to women’s suffrage. Swedish women were finally granted the right to vote in 1921. LÄS MER

 3. 3. Såsom en slöja : Den kristna slöjan i en svensk kontext

  Författare :Elisabeth Hallgren Sjöberg; Mohammad Fazlhashemi; Åsa Andersson; Katarina Leppänen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; veil; Christianity; religion; Pentecostal movement; Church of Sweden; gender; women s liberation; Orientalism; Swedish culture; ethnology; Idéhistoria; slöja; kristendom; religion; pingströrelsen; Svensk kyrkan; genus; kvinnosakskamp; orientalism; svensk kultur; etnologi;

  Sammanfattning : This study takes its point of departure in the tradition of Christian women covering their hair for religious and cultural reasons, hereafter called veiling. The aim has been to investigate what ideas were projected onto the veil in Sweden during the 19th and 20th centuries, as well as when and how the tradition of veiling disappeared among most Christian Swedes. LÄS MER