Sökning: "Katarina Kyllmar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Kyllmar.

  1. 1. Nitrogen leaching in small agricultural catchments : modelling and monitoring for assessing state, trends and effects of counter-measures

    Författare :Katarina Kyllmar; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER