Sökning: "Katarina Kärnebro"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Kärnebro.

  1. 1. Plugga stenhårt eller vara rolig? : Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet

    Författare :Katarina Kärnebro; Karin Sporre; Ann-Catrine Edlund; Elisabet Öhrn; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; language practice; gender; community of practice; identity construction; norms; Vehicle programme; humour; education; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the relationship between language, identity construction and learning in the context of the Vehicle programme, a vocational program in Swedish upper secondary schools. The study focuses on language practices and the norms of language, gender and school work that are negotiated in conversations between pupils and between pupils and teachers. LÄS MER