Sökning: "Kata Szita"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kata Szita.

  1. 1. Smartphone Cinematics: A Cognitive Study of Smartphone Spectatorship

    Författare :Kata Szita; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER