Sökning: "Karolina Lindberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karolina Lindberg.

 1. 1. Estrogen receptor β signalling in mammary epithelial and breast cancer cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Biosciences and Nutrition

  Författare :Karolina Lindberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Estrogens are key players in the etiology and progression of breast cancer, and mediate their effects through the estrogen receptors (ERα and ERβ). ERα plays important roles in proliferation and progression of breast cancer, whereas a distinct function of ERβ in the initiation and development of breast cancer is not yet clearly established. LÄS MER

 2. 2. Inget klöver utan matematik En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER