Sökning: "Karl-Olof Nylén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karl-Olof Nylén.

 1. 1. Civil Works: Unique projects or a repeatable process?

  Författare :Karl-Olof Nylén; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cost of failure in a major civil engineering project

  Författare :Karl-Olof Nylén; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER