Sökning: "Karl-Gustaf Löfgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl-Gustaf Löfgren.

  1. 1. En studie i neokeynesiansk arbetslöshets- och inflationsteori

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Karl-Gustaf Löfgren; Umeå universitet.; [1977]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER