Sökning: "Karl Myrbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl Myrbäck.

  1. 1. Über Verbindungen einiger Enzyme mit inaktivierenden Stoffen

    Detta är en avhandling från Berlin : Gruyter

    Författare :Karl Myrbäck; [1926]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER