Sökning: "Karl Garme"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karl Garme.

 1. 1. Time-domain model for high-speed vessels in head seas

  Detta är en avhandling från Institutionen för farkostteknik

  Författare :Karl Garme; KTH.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modeling of planing craft in waves

  Detta är en avhandling från Stockholm : Farkost och flyg

  Författare :Karl Garme; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydraulic engineering; marine; ocean; Planing craft; time-domain simulation; design loads; Vattenteknik; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Water engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Vattenteknik;

  Sammanfattning : Simulation of the planing hull in waves has been addressed during the last 25 years and basically been approached by strip methods. This work follows that tradition and describes a time-domain strip model for simulation of the planing hull in waves. The actual fluid mechanical problem is simplified through the strip approach. LÄS MER