Sökning: "Karin kulin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin kulin.

  1. 1. Arvsrätt eller rätt till arv : en studie om arvsberättigande och kvarlåtenskapens fördelning

    Författare :Karin Kulin Olsson; Annina H. Persson; Eleonor Kristoffersson; Jane Stoll; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inheritance; direct heirs; successor; will; surviving spouse; testament; distribution; estate;

    Sammanfattning : The present Swedish law of inheritance has developed slowly and is based on ideas stemming from an earlier social structure than that of today. When reforms have been made, modern regulations have been added to a very old structure. LÄS MER