Sökning: "Karin Zetterström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Zetterström.

  1. 1. Chronic Hypertension and Pregnancy Epidemiological Aspects on Maternal and Perinatal Complications

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karin Zetterström; Solveig Lindeberg; Ulf Hanson; Bengt Haglund; Henry Nisell; [2007]
    Nyckelord :Obstetrics and gynaecology; chronic hypertension; preeclampsia; gestational diabetes; abruptio placenta; SGA; perinatal death; stillbirth; neonatal death; gender; generation; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

    Sammanfattning : These studies were undertaken to investigate risks of maternal and perinatal complications in pregnant women with chronic hypertensive disease, and to investigate future risk of preeclampsia in women born small for gestational age (SGA). Population based cohort studies using the Swedish Medical Birth Register from different years were performed. LÄS MER