Sökning: "Karin Wickström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Wickström.

  1. 1. Effects of lignocaine in endometriosis: a clinical and cellular investigation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Sciences, Danderyd Hospital

    Författare :Karin Wickström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : BACKGROUND; Endometriosis is a chronic inflammatory disease of unknown origin that can cause severe dysmenorrhea, chronic pain and impaired quality of life. Lignocaine has antiinflammatory properties and pertubation with lignocaine could be beneficial in the treatment of endometriosis-associated pain. LÄS MER