Sökning: "Karin Siwe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Siwe.

  1. 1. Learning the Pelvic Examination

    Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

    Författare :Karin Siwe; Barbro Wijma; Carina Berterö; Sari Ponzer; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical students; women; learning; pelvic examination; empowerment; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi;

    Sammanfattning : The inspiration for the present studies was the learning concept that used professional patients (PP) as instructors for medical students in learning how to perfom the pelvic examination (PE).Interviews performed with women who were PPs showed that they experienced a continuous beneficial increase in knowledge. LÄS MER