Sökning: "Karin Schön"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Karin Schön.

 1. 1. Job satisfaction, Six Sigma improvement work and the interconnection between the two

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Karin Schön; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : There are many reasons for organizations to improve job satisfaction; it creates happier employees, it lowers costs for hiring and training new personnel, it lowers costs for sickness absence and also creates more motivated and productive employees. To stay competitive, many organizations take on a systematic methodology to improve and sustain product quality, as well as to improve productivity. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla-Karin Schön; Eva Jeppsson Grassman; Evy Gunnarsson; Ulla-Carin Hedin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recovery; mental illness; gender; peer-support; meaning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The overall aim with this thesis is to describe and analyze women’s and men’s recovery processes. More specifically, the aim is to determine what women and men with experience of mental illness describe as contributing to the personal recovery process. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla-Karin Schön; Eva Jeppsson Grassman; Evy Gunnarsson; Ulla-Carin Hedin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recovery; mental illness; gender; peer-support; meaning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim with this thesis is to describe and analyze women’s and men’s recovery processes. More specifically, the aim is to determine what women and men with experience of mental illness describe as contributing to the personal recovery process. LÄS MER

 4. 4. Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making Promoting participation through a web-based decision support tool

  Detta är en avhandling från Falun : Dalarna University

  Författare :Katarina Grim; Ulla-Karin Schön; David Rosenberg; Malin Tistad; Magnus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; User knowledge; SDM; Shared decision making; User involvement; User participation; Mental health services; Psychiatry; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore the manner in which user knowledge and user perspectives can be included and supported in shared decision making (SDM) in mental health services.The thesis consists of four studies. LÄS MER

 5. 5. Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. LÄS MER