Sökning: "Karin Säflund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Säflund.

  1. 1. An analysis of parents experiences and the caregivers role following the birth of a stillborn child

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Karolinska Institutet at Danderyds Hospital

    Författare :Karin Säflund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stillbirth; parental grief; hospital management; staff support; physicians advice.;

    Sammanfattning : The objective of this thesis was to describe and analyse parents experiences of hospital care and to describe caregivers role and attitudes to the management of stillbirth. To accomplish the overall aim, three studies were conducted. LÄS MER