Sökning: "Karin Ojala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Ojala.

  1. 1. I bronsålderns gränsland Uppland och frågan om östliga kontakter

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

    Författare :Karin Ojala; Uppsala universitet.; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late Bronze Age; Early Iron Age; archaeology; archaeological cultures; contacts; interaction; networks; borders; nationalism; politics; bronze axes; Mälar celts; Akozinsko-Melarskie celts; Ananino celts; Ananino culture; ceramics; inhumation graves; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sweden; northern Sweden; Baltic Sea; Russia; Soviet Union; Yngre bronsålder; tidig järnålder; arkeologi; arkeologiska kulturer; kontakter; interaktion; nätverk; gränser; nationalism; politik; bronsyxor; mälardalsyxor; akozinsko-melarskie yxor; ananinoyxor; ananinokultur; keramik; inhumationsgravar; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sverige; norra Sverige; Östersjön; Ryssland; Sovjetunionen; Archaeology; Arkeologi;

    Sammanfattning : In archaeological research, the province of Uppland has often been viewed as the northern ‘periphery’ of the Nordic Bronze Age region. At the same time, many researchers have also emphasized the distinctive and ‘independent’ regional character of Uppland and northern Mälardalen. LÄS MER