Sökning: "Karin Nykvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Nykvist.

  1. 1. Poesi som poetik. Idéer om diktkonst i Jesper Svenbros lyrik

    Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

    Författare :Karin Nykvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Sappho; Francis Ponge; mimesis; autobiographical writing; poetry of place; literary epiphany; poetics; tradition; Swedish 20th century poetry; Jesper Svenbro; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : Jesper Svenbro’s poetry can be understood as forming a lyrical poetics. This poetics can be extracted from the many poems that focus and reflect on the ontology of poetry and language, the creation and different functions of lyrical poetry, and the question of reference. LÄS MER