Sökning: "Karin Jönsson 2007"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karin Jönsson 2007.

 1. 1. Litteraturarbetets möjligheter : en studie av barns läsning i årskurs F-3

  Författare :Karin Jönsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; community of readers; envisionments; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading strategies; reading together; reading log; discussions of literature; scaffolding in reading instruction; primary elementary school; teacher research;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Författare :Karin Jönsson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis investigates the reading of fiction by young pupils, and classroom work using reading as its starting point. The aim is to gather knowledge about the possibilities and limitations of some of the literary-pedagogical tools that are used in literature-based work in the years pre-school to third grade. LÄS MER