Sökning: "Karin Elebro"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Elebro.

  1. 1. Androgen and Estrogen Receptors in Breast Cancer. Impact on Risk, Prognosis and Treatment Prediction

    Författare :Karin Elebro; Tumörmikromiljö; []
    Nyckelord :bröstcancer; risk; prognos; behandling; östrogenreceptor beta; androgenreceptor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER