Sökning: "Karin Almbladh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Almbladh.

  1. 1. Sefer Emeq ha-Bakha : The vale of tears : with the chronicle of the anonymous Corrector  / Joseph ha-Kohen ; introd., critical ed

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karin Almbladh; Uppsala universitet.; [1981]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Semitic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Semitiska språk;

    Sammanfattning : .... LÄS MER