Sökning: "Karim Makdoumi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karim Makdoumi.

 1. 1. Ultraviolet light A (UVA) photoactivation of riboflavin as a potential therapy for infectious keratitis

  Författare :Karim Makdoumi; Sven Crafoord; Anders Bäckman; Lennart Löfgren; Jesper Östergaard Hjortdal; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Health effects from occupational hand-arm vibration

  Författare :Per Vihlborg; Pål Graff; Sverre Wikström; Karim Makdoumi; Magnus Svartengren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hand-arm vibration; Raynaud’s phenomenon; vibration white finger; carpal tunnel syndrome; acute vibration exposure; neuropathy;

  Sammanfattning : Hand-arm vibration (HAV) is a common occupational exposure in Sweden and worldwide that causes both acute transient effects and persistent hand-arm symptoms. The health effects include vibration-induced Raynaud’s phenomenon, neuropathic symptoms, carpal tunnel syndrome (CTS), and musculoskeletal disorders. LÄS MER