Sökning: "Kapstaden"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Kapstaden.

 1. 1. Shaping urban environments through human selection for plant traits

  Författare :Julie Goodness; Erik Andersson; Thomas Elmqvist; Pippin M. L. Anderson; Sarel Cilliers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. LÄS MER

 2. 2. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Författare :Elisabeth Högdahl; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Foucault; Hannah Arendt; Michel de Certeau; powerlessness; power; loophole; third world; first world; situation; media; narrative; space; place; multi-cultural; apartheid; practice; discourse; Long Street; Woodstock; Cape Town; Malmö; Möllevången; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The dissertation is an ethnographic study focusing on two cities, Malmö in Sweden and Cape Town in South Africa. More specifically it focuses on three areas; the neighbourhoods Möllevången and Woodstock close to the respective city centres, and the street Long Street in the very heart of Cape Town central business district. LÄS MER