Sökning: "Kan man bli"

Visar resultat 1 - 5 av 501 avhandlingar innehållade orden Kan man bli.

 1. 1. Kan man bli klok på läsdebatten? : Analys av en pedagogisk kontrovers : [analysis of a pedagogical controversy]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Hjälme; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Reading; beginning reading; initial reading instruction; reading debate; reading research; scientifically-based controversy; controversy analysis; dyslexia; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall question for this dissertation is: Why is it that scholars and experienced teachers take part in a controversy on initial reading instruction with such intensity and anger?This study focuses on the reading controversy as it appears in three polarized debates in a Swedish teachers' magazine, Lärartidningen/Svensk Skoltidning, 1977-78, 1981 and 1986.The backgrounds to the controversy in the U. LÄS MER

 2. 2. "Man kan bli bättre om man vet vad bättre är!". En studie kring effektivitetsbegreppet som en samhällelig grundbult

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Robert Ragneklint; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; action theory; social construction; postmodernism; discourse; health care organizations; Efficacy; organizational efficiency; Hospital science and management; Sjukhusforskning; sjukhusförvaltning;

  Sammanfattning : Abstract The study takes as its starting point the far-reaching organizational changes that have occurred within the public sector in Sweden, particularly the public health care sector, during the last decade. The aim of achieving efficacy has been an important driving force in these processes, which often concern mergers or reductions in personnel that are regarded as a route to success. LÄS MER

 3. 3. Det är så mycket som kan spela in en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Vidman; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Vidman; Johans Sandvin; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Social welfare social pedagogics; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Att bli fosterbarn i tonåren: om frigörelsen från internaliserade föräldraobjekt

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Gunilla Lindén; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biological parents; foster parents; second individuation; Applied and experimental psychology; disengagement process; Adolescent; separation; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is to improve on the understanding of the implications for adolescents of being placed in foster care. The basis for the study is that the adolescents´ previous relationship with their parents has significance for the manner in which the adolescents will handle the separation from the parents and how they will relate to foster parents. LÄS MER