Sökning: "Kalyan Ram Ayyalasomayajula"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kalyan Ram Ayyalasomayajula.

  1. 1. Learning based segmentation and generation methods for handwritten document images

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kalyan Ram Ayyalasomayajula; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2019]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Machine learning; handwriting; handwritten document anlysis; deep learning; image processing; Computerized Image Processing; Datoriserad bildbehandling;

    Sammanfattning : Computerized analysis of handwritten documents is an active research area in image analysis and computer vision. The goal is to create tools that can be available for use at university libraries and for researchers in the humanities. LÄS MER