Sökning: "Kalles"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Kalles.

 1. 1. Isolation of cytosolic and microsomal proteins modulating hydroxylase activities in bile acid biosynthesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingegerd Kalles; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On the antiporter-like subunits of respiratory chain Complex I - implications for the evolution and coupling mechanism of the NADH:quinone oxidoreductase enzyme complex

  Detta är en avhandling från Cecilie Mathiesen, Department of Biochemistry, Lund University

  Författare :Cecilie Mathiesen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metabolism; Biokemi; metabolism; Biochemistry; mrp; electron transport; respiration; membrane protein;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Evolusjon og energikonservering i en katalysator i cellens kraftverk Alle levende organismer må omforme energien i mat eller sollys til en form som cellen kan bruke som energi. Energien brukes både til prosesser som bryter ned og bygger opp komponenter i cellen. LÄS MER

 3. 3. Computerised Three-Dimensional Analysis of Optic Nerve Head Topography in Normal and Glaucomatous Eyes

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Kjell Gunnar Gundersen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ranked segment distribution; minimal rim width; sector analysis; neuroretinal rim; global parameters; localised changes; computerised analysis; raster tomography; Optic nerve head topography; scanning laser tomography; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrunnen for den foreliggende avhandling er et ønske om å utnytte moderne tredimensjonell bildeanalyse for å forbedre undersøkelse og tolkning av synsnervehodets (papillens) form og størrelse (topografi). Synsnervehodet representerer den delen av synsnerven som trer inn i bakre del av øyet gjennom senehinnen (sklera). LÄS MER