Sökning: "Kalle Westberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kalle Westberg.

  1. 1. Var optimist! : AGAs innovativa verksamhet 1904-1959

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

    Författare :Kalle Westberg; Stockholms universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; AGA; demand; Schmookler; technology procurement; innovation; inventive activity; patents; diversification; Economic History; ekonomisk historia;

    Sammanfattning : The dissertation is an investigation of the Swedish engineering company AGA’s inventive activity during the years 1904-1959. Inventive activity denotes the company’s efforts in rying to develop innovations. LÄS MER