Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Galanin receptor : studies with site-directed mutagenesis, agonists and antagonists

    Författare :Kalev Kask; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER