Sökning: "Kaisa Svennberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kaisa Svennberg.

 1. 1. Determination of Moisture Properties for Materials Exposed to the Indoor Air

  Författare :Kaisa Svennberg; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building materials; furniture; textiles; paper; indoor air; laboratory methods; moisture buffering performance; sorption isotherms; water vapor permeability.;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Moisture Buffering in the Indoor Environment

  Författare :Kaisa Svennberg; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; furniture; textiles; moisture buffering; beds; indoor air; indoor environment; sorption isotherms; field measurements; definition scheme; Technological sciences;

  Sammanfattning : Moisture buffering in the indoor environment is the ability, through absorption and desorption, of surface materials to attenuate the moisture variations of the indoor air. Moisture buffering plays an important role in understanding the risks for biological growth in surface materials in the indoor environment, e.g. LÄS MER